ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 
Γήπεδα

 

- Αίσθηση-εμφάνιση φυσικού χόρτου.
- Ασφαλής άθληση με αντικραδασμικά χαρακτηριστικά τους.
- Ισχυρός και ομοιόμορφος φωτισμός.